دوره تئوری و عملی بایوفیدبک - کاربردهای بالینی

 • هزینه ثبت نام: 1000000 تومان
 • زمان: حد نصاب - صبح پنجشنبه
 • مکان: پاسداران - خیابان ساقدوش - بوستان دهم شرقی
 • ظرفیت: 4
دوره تئوری و عملی بایوفیدبک - کاربردهای بالینی

آشنایی با تولباکس EEGLab در متلب

 • هزینه ثبت نام: 250000 تومان
 • زمان: 6 دی ماه 1398
 • مکان: پاسداران - خیابان ساقدوش - بوستان دهم شرقی
 • ظرفیت: 7
آشنایی با تولباکس EEGLab در متلب

کارگاه ثبت همزمان نوار مغز و تحریک مغناطیسی TMS- EEG

 • هزینه ثبت نام: 800000 تومان
 • زمان: 12 و 13 دی
 • مکان: پژوهشکده علوم همگرا دانشگاه تهران
 • ظرفیت: 18
کارگاه ثبت همزمان نوار مغز و تحریک مغناطیسی TMS- EEG

کارگاه تئوری و عملی تحریک الکتریکی مغز - tDCS

 • هزینه ثبت نام: 1000000 تومان
 • زمان: حد نصاب - صبح آخر هفته
 • مکان: پاسداران - خیابان ساقدوش - بوستان دهم شرقی
 • ظرفیت: 4
کارگاه تئوری و عملی تحریک الکتریکی مغز - tDCS

دوره تئوری و عملی نوروفیدبک - کاربردهای بالینی

 • هزینه ثبت نام: 1800000 تومان
 • زمان: حد نصاب - صبح پنجشنبه
 • مکان: پاسداران - خیابان ساقدوش - بوستان دهم شرقی
 • ظرفیت: 4
دوره تئوری و عملی نوروفیدبک - کاربردهای بالینی

کارگاه ثبت و تفسیر نقشه مغزی

 • هزینه ثبت نام: 1000000 تومان
 • زمان: حد نصاب
 • مکان: کلینیک آتیه درخشان ذهن
 • ظرفیت: 5
کارگاه ثبت و تفسیر نقشه مغزی