در این دوره آموزشی تلاش می شود تا علاقه مندان حوزه روانشناسی، روانپزشکی و علوم اعصاب با مباحث تئوری نوروفیدبک از جمله فرکانس های مختلف مغزی، نوروفیدبک مبتنی بر فرکانس امواج، مونتاژو پروتکل های رایج در درمان اختلال های گوناگون، نوروفیدبک مبتنی بر امواج آهسته، و ارزیابی الکتروآنسفالوگرافی و نقشه مغزی برای انتخاب پروتکل آشنا شوند.

بعلاوه در بخش عملی دوره، تکنیک هایی چون روش های نقطه یابی روی سر، نصب الکترودها، ثبت امواج و کار با نرم افزار BioGraph مرور خواهد شد.

مدرسان

دکتر رضا کاظمی

دکتر رضا کاظمی

استاد مدعو دانشگاه تهران، معاون پژوهشی کلینیک آتیه درخشان ذهن