02 تیر 98 | 770 بازدید

ADHD می تواند احتمال ابتلا به بیماری پارکینسون را افزایش دهد.

بر اساس مطالعه ای جدید، افراد دارای ADHD در معرض ریسک بالاتر ابتلا به بیماری پارکینسون قرار دارند. طبق نتایج این تحقیق، ADHD ها با احتمال دوبرابر بیشتر از افراد معمولی شروع زودهنگام پارکینسون را در سنین 21-66 سال تجربه می کنند.