20 فروردین 98 | 539 بازدید

چرا فضاهای سبز برای مادۀ خاکستری مفید است

بر اساس مطالعه ای که اخیراً صورت گرفت، قدم زدن در محیط‌های شلوغ و فضاهای سبز می‌تواند خلق و خو و احساسات را تغییر دهد و باعث هیجان و خستگی شود.