04 فروردین 98 | 640 بازدید

فرهنگ چگونه مغز را تحت تأثیر قرار می‌دهد؟

موسیقی مغز را تغییر می‌دهد ولی چگونه؟ و از این موضوع چه چیزی را می‌توانیم بفهمیم؟ فردریک اولن استاد دپارتمان علوم اعصاب موسسه کارولینسکا و نوازنده شناخته‌شده پیانو است. او همچنین مدیر علمی مرکز تازه‌تأسیس فرهنگ، شناخت و سلامت است.
21 اسفند 97 | 548 بازدید

فرهنگ بر مغز تاثیر می‌گذارد

براساس مطالعه‌ی انجام‌شده توسط محققان دانشگاه MIT مردم فرهنگ‌های گوناگون برای حل تکالیف ادراک بصری یکسان، به طور متفاوتی از مغز خود استفاده می‌کنند.