04 فروردین 98 | 640 بازدید

فرهنگ چگونه مغز را تحت تأثیر قرار می‌دهد؟

موسیقی مغز را تغییر می‌دهد ولی چگونه؟ و از این موضوع چه چیزی را می‌توانیم بفهمیم؟ فردریک اولن استاد دپارتمان علوم اعصاب موسسه کارولینسکا و نوازنده شناخته‌شده پیانو است. او همچنین مدیر علمی مرکز تازه‌تأسیس فرهنگ، شناخت و سلامت است.