22 خرداد 98 | 648 بازدید

تحریک مغزی اعمال پرخاشگرانه را کاهش می‌دهد

یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که tDCS می‌تواند تمایل به پرخاشگری جسمی و جنسی را کاهش دهد. تحریک مغزی همچنین به افراد پرخاشگر کمک می‌کند تا درک بهتری از غیراخلاقی بودن پرخاشگری داشته باشند.
19 خرداد 98 | 684 بازدید

رفتار جامعه‌پسند از منظر علوم اعصاب

مطالعات علوم اعصاب نشان می‌دهد هنگامی که درد یک نفر را می‌بینیم، نواحی مغزی مرتبط با لامسه و هیجان فعال می‌شوند به طوری که انگار خودمان آن درد را تجربه می‌کنیم.