22 خرداد 98 | 648 بازدید

تحریک مغزی اعمال پرخاشگرانه را کاهش می‌دهد

یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که tDCS می‌تواند تمایل به پرخاشگری جسمی و جنسی را کاهش دهد. تحریک مغزی همچنین به افراد پرخاشگر کمک می‌کند تا درک بهتری از غیراخلاقی بودن پرخاشگری داشته باشند.
19 خرداد 98 | 684 بازدید

رفتار جامعه‌پسند از منظر علوم اعصاب

مطالعات علوم اعصاب نشان می‌دهد هنگامی که درد یک نفر را می‌بینیم، نواحی مغزی مرتبط با لامسه و هیجان فعال می‌شوند به طوری که انگار خودمان آن درد را تجربه می‌کنیم.
17 خرداد 98 | 1044 بازدید

علوم اعصاب چگونه تجربیات معنوی و دینی را توضیح می‌دهد؟

این‌ها کلماتی هستند که زمانی نخستی‌شناسی به نام «جین گودال» در تعریف تجربه‌ای عرفانی استفاده کرد که در حین انجام یکی از تحقیقات مشهورش بر روی زندگی شامپانزه‌ها در کشور دورافتاده‌ی تانزانیا تجربه کرده بود.