21 اردیبهشت 98 | 608 بازدید

کسب اطلاعات از مغز برای مطالعات بازاریابی

یک پژوهشگر در دانشگاه علم و صنعت میسوری قصد دارد با کنار گذاشتن روش سنتی نظرسنجی، با استفاده از امواج مغزی به جمع‌آوری داده برای بازاریابی یا سیستم‌های اطلاعاتی بپردازد.