15 اردیبهشت 98 | 619 بازدید

اقتصاد و مغز: مردم چگونه در اوضاع متشنج تصمیم می‌گیرند؟

برخلاف روان‌شناسان که تمایل دارند انسان‌ها را خطاپذیر و حتی خودنابودگر تصور کنند، اقتصاددانان انسان را موجود کارآمدی می‌بینند که می‌کوشند بیشترین نفع شخصی را به دست آورند و تنها زمانی اشتباه می‌کنند که از نتایج اعمالشان آگاهی کاملی نداشته باشند.