02 اردیبهشت 98 | 4734 بازدید

این حقیقت دارد: صدای طبیعت به آرامش ما کمک می‌کند

صدای آرام آب، یا نوای باد در میان درختان می‌تواند ذهن و سیستم‌های بدنمان را به گونه‌ای تغییر دهد که به آرامش ما کمک کند.