فرهنگ بر مغز تاثیر می‌گذارد

21 اسفند 97 | 576 بازدید
براساس مطالعه‌ی انجام‌شده توسط محققان دانشگاه MIT مردم فرهنگ‌های گوناگون برای حل تکالیف ادراک بصری یکسان، به طور متفاوتی از مغز خود استفاده می‌کنند.
فرهنگ بر مغز تاثیر می‌گذارد

تحقیقات روان‌شناختی نشان داده است که آمریکایی‌ها که در یک فرهنگ فردگرا زندگی می‌کنند بر استقلال اشیاء از یکدیگر تاکید بیشتری دارند درحالی‌که اهالی شرق آسیا به جمع‌گرایی و ارتباط متقابل اشیا و بافت محیط توجه بیشتری می‌کنند. مطالعات رفتاری نشان داده است که این تفاوت‌های فرهنگی می‌تواند حافظه و حتی ادراک را تحت تاثیر قرار دهد. اما آیا این تفاوت را می‌توان در فعالیت مغزی نیز مشاهده کرد؟

برای پاسخدهی به این سوال، تیمی با سرپرستی جان گابریلی، استاد موسسه تحقیقات مغزی مک‌گاورن دانشگاه MIT از 10 فرد آسیایی و 10 آمریکایی خواستند که یک تکلیف ادراک بصری را انجام دهند و در همین حال از مغز آن‌ها تصویربرداری تشدید مغناطیسی عملکردی (fMRI) انجام پذیرفت. این فناوری، تغییرات جریان خونِ مغز را که مرتبط با عملیات‌های ذهنی است آشکار می‌کند.

به آزمودنی‌ها مجموعه‌ای از خطوط داخل مربع‌هایی نشان داده شد و از آنان خواسته شد تا هر محرک را با محرک قبلی مقایسه کنند. در بعضی از کوشش‌ها، آن‌ها مشخص می‌کردند که آیا طول خطوط، صرف‌نظر از مربع‌های دربرگیرنده‌ آن‌ها، با یکدیگر برابر است یا خیر (قضاوت مطلق شیء مستقل از بافت). در سایر کوشش‌ها، از آنان خواسته می‌شد تا مشخص کنند آیا نسبت خطوط به مربع‌ها، صرف‌نظر از اندازه مطلق هریک، برابر است یا خیر (قضاوت نسبی اشیای به هم وابسته).

در مطالعات رفتاری قبلی که با همین تکلیف انجام گرفته بود، آمریکایی‌ها در قضاوت مطلق و آسیایی‌ها در قضاوت نسبی عملکرد بهتری داشتند. در مطالعه فعلی تکالیف به اندازه‌ای ساده بودند که تفاوتی در عملکرد دو گروه مشاهده نگردید.

با این حال، فعالیت مغزی دو گروه حین انجام این تکالیف با هم تفاوت داشت. آمریکایی‌ها حین انجام تکلیفی که برایشان دشوارتر بود، فعالیت بیشتری را در نواحی مغزی دخیل در تکالیف ذهنی نیازمند توجه نشان دادند. آن‌ها حین انجام تکلیف ساده‌تر، فعالیت بسیار کمتری را در این ناحیه نشان دادند. آزمودنی‌های اهل شرق آسیا الگوی برعکسی را نشان دادند و شبکه توجهی مغز آن‌ها حین انجام قضاوت مطلق فعالیت بیشتری داشت.

تری هدن، نویسنده اول این مقاله می‌گوید « دیدن این تفاوت فاحش میان اعضای دو فرهنگ باعث تعجب ما شد.» این پژوهشگران همچنین نشان دادند که در افرادی که همانندسازی بیشتری با فرهنگ خود می‌کنند، این اثر واضح‌تر است. پژوهشگران برای سنجش همانندسازی افراد با فرهنگ خود از پرسشنامه‌هایی استفاده کردند که در آن از تمایلات و ارزش‌ها در روابط بین‌فردی سوال شده بود مثلاً اینکه فرد چقدر مسئول شکست سایر اعضای خانواده‌ش است. در هر دو گروه، همانندسازی بیشتر با گروه خودی با فعالیت مغزی همسو با فرهنگ ارتباط داشت.

چگونه می‌توان این تفاوت را توجیه کرد؟ به گفته گابریلی «برای انجام تکالیف شناختی سخت، همه از یک سیستم توجهی استفاده می‌کنند ولی نحوه استفاده از آن متفاوت است و فرهنک تعیین‌کننده آن است. شگفت انگیز است که نحوه‌ای که مغز به این تصاویر ساده پاسخ می‌دهد می‌توان پیش‌بینی کننده‌ی روابط اجتماعی مستقل یا وابسته باشد.

فرهنگ بر مغز تاثیر می‌گذارد

فعالیت مغزی در اهالی شرق آسیا و آمریکا حین انجام قضاوت نسبی و مطلق. فلش‌ها اشاره به مناطقی دارد که هنگام توجه در تکالیف دشوارتر فعال می‌شوند. آمریکایی‌ها حین انجام قضاوت نسبی فعالیت بیشتری را نشان می‌دهند چراکه این تکالیف برای آن‌ها دشوارتر و کمتر آشنا است. شرق آسیایی‌ها الگوی فعالیت برعکسی را نشان می‌دهند

منبع

برچسب ها مغز فرهنگ