بیوفیدبک: تعامل ذهن و بدن

بیوفیدبک: تعامل ذهن و بدن

نحوه ی تعامل ذهن و بدن همواره سوال بسیاری از پژوهشگران بوده است. این خط پژوهشی با پیشرفت های قابل توجهی که در زمینه ی علوم اعصاب و علوم کامپیوتر رخ داده است منجر به تولید ابزاری شده که می تواند در راستای افزایش کیفیت این تعامل مداخله نماید. بیوفیدبک یا پسخوراند زیستی روشی است که از طریق آن فرد می تواند در هر یک از اُرگان های زیستی هدف تغییراتی را ایجاد نماید. رایج ترین نوع بیوفیدبک، نوروفیدبک است که برای آموزش سیستم اعصاب مرکزی (CNS) مورد استفاده قرار می گیرد. یکی دیگر از انواع بیوفیدبکی که اخیراً مورد توجه واقع شده HRV بیوفیدبک است. بیوفیدبک تغییر پذیری ضربان قلب (HRV) این امکان را برای فرد فراهم می کند که بتواند از طریق آموزش یک ریتم تنفسی خاص روی عملکرد قلب خود و در نهایت روی CNS اثر بگذارد. در این روش بعد از به دست آوردن فرکانس روزنانس فرد از طریق اجرای الگوهای تنفسی مختلف، فرد آموزش می بیند که در طی جلسات آن را انجام دهد. ازآن جا که قلب از طریق اعصاب مغزی کنترل می شود، تکرار یک ریتم تنفسی خاص باعث تغییر در فعالیت عصب واگ می گردد. عصب واگ دهمین و بزرگترین عصب مغزی است که اثرات پاراسمپاتیک سیستم اعصاب خودمختار از طریق آن روی ارگان های درونی بدن اعمال می شود. این که بتوانیم از طریق روشی غیر تهاجمی و غیر دارویی روی بدن اثر بگذاریم اتفاقی جالب توجه است.

این ابزار یک روش درمانی بالقوه برای اختلال های روان تنی محسوب می شود. کاربردهای درمانی آن در اختلال هایی نظیر فشار خون بالا، آسم، و سردرد تنشی در حال بررسی است و می تواند ابزار پژوهشی ایده آلی برای دانشجویان روانشناسی و متخصصین روانپزشکی با دوره فلوشیپ روان تنی باشد.

امکانات آزمایشگاه آتیه درخشان ذهن

آزمایشگاه آتیه درخشان ذهن مجهز به یک دستگاه بیوفیدبک Procomp 2 است که امکان انجام انواع بیوفیدبک را در اختیار شما می گذارد.

بیوفیدبک: تعامل ذهن و بدن بیوفیدبک: تعامل ذهن و بدن