نوروفیدبک: ابزاری برای آموزش مغز

با افزایش شناخت از مغز و پیشرفت تکنولوژی های مبتنی بر علوم کامپیوتر این امکان برای ما فراهم شده است که بتوانیم تغییراتی را با اراده ی خویش بر عملکرد مغز اعمال کنیم. آنچه که داروها برای ما به ارمغان آوردند تغییرات در سیستم عصبی مرکزی با هدف بهبودی بیماران بود. اما به دلیل گسترده و هدفمند نبودن این تغییرات، استفاده از روش هایی که بتواند این محدودیت را پوشش دهد مورد پژوهش و بررسی قرار گرفت. این پژوهش ها منجر به تولید نوروفیدبک شدند.

برای انجام نوروفیدبک پس از این که فرد بر روی یک صندلی نشست، با توجه به این که کدام ناحیه از مغز برای آموزش انتخاب شده است سنسورهایی روی ناحیه هدف قرار داده می شود. سپس فرد از طریق مانیتوری که روبرویش قرار گرفته از وضعیت مغزی خود مطلع می-گردد. بنابراین در این روش فرد در ابتدا از وضعیت مغزی خود آگاه شده و سپس با توجه به تمارینی که درمانگر برای وی تعیین کرده است سعی می کند تا وضعیت مغز خود را در نواحی هدف در راستای آنچه که می خواهد تغییر دهد. این که بتوانیم چنین تغییری را در مغز خود ایجاد کنیم بسیار جذاب به نظر می رسد.

نوروفیدبک: ابزاری برای آموزش مغز

نوروفیدبک درمانی است که موافقان و مخالفان خاص خودش را دارد. این امر باعث شده است که پژوهش در این حوزه به بخشی فعال تبدیل شود. برخی از پژوهشگران معتقدند که اثرات این ابزار چیزی بیش تر از اثر پلاسیبو نیست و برخی دیگر معتقدند که این روش می-تواند برای بسیاری از بیماری های روانپزشکی موثر واقع شود. ایده ی اصلی این روش هیچ گاه زیر سؤال نرفته است و به همین دلیل اخیراً پژوهشگران سعی کرده اند تا با استفاده از تکنیک های جدید و روش های پژوهشی سختگیرانه در زمینه ی نوروفیدبک به تحقیق بپردازند. fMRI نوروفیدبک، LORETA نوروفیدبک، SCP نوروفیدبک و سایر روش های نوظهور نوروفیدبک با هدف افزایش کارآیی این روش در اثرگذاری روی مغز ایجاد شده اند.

در حال حاضر گروه های فنی و مهندسی (مهندسی پزشکی، الکترونیک و ...)، گروه های علوم اعصاب، گروه های روانشناسی، و گروه های علوم ورزشی از جمله گروه های فعال دانشگاهی در این حوزه هستند. تمامی پژوهشگران در این حوزه با بهره گیری از ایده ی بنیادی و اصلی مطرح شده در نوروفیدبک سعی می کنند تا کارایی این روش را ارتقاء دهند.

تجهیزات نوروفیدبک آزمایشگاه آتیه درخشان ذهن

آزمایشگاه آتیه درخشان ذهن مجهز به دو دستگاه برای نوروفیدبک است. در این آزمایشگاه امکان اجرای Z score نوروفیدبک، نوروفیدبک تک و دو کاناله، و نوروفیدبک با امواج آهسته ی قشری (SCP) وجود دارد.

آزمایشگاه آتیه درخشان ذهن مجهز به دستگاه نوروفیدبک پروکامپ ساخت کانادا است.

نوروفیدبک: ابزاری برای آموزش مغز